Av.Mehmet Çavdar


Burdur Merkez Adliye karşısında bulunan büromda müvekkillerime, hak ve alacaklarının korunması için ulusal ve uluslararası alanda her türlü hukuki yardım ;

Özellikle Gayrimenkul davaları , Aile Hukukundan kaynaklanan davalar, Tazminat davaları , İs Hukukundan kaynaklanan davalar , Kira ve Tahliye davaları, Ceza Hukukundan kaynaklanan davalar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvuru alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayım.

Mesleki çalışmamda dürüstlük ve güven temel ilkemdir.

Görevimizi Yaparken;

"GÖREVİMİZİ YAPARKEN;

Kimseye,
ne müvekkile , ne hâkime hele ne iktidara tâbiyiz.
Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.
Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz.
En kıdemsizin, en kıdemliden
veya isim yapmış olandan farkı yoktur.
Avukatlar esir kullanmadılar.
Fakat efendileri de olmadı."

Molierac